Câu hỏi thường gặp

1. Tôi sẽ phải đối mặt với những thay đổi nào trong tương lai, về khâu tiếp thị, tổ chức...?

- Tiêu chuẩn của Thẩm mỹ viện Himalaya Spa: Địa điểm, các biển hiệu, biển quảng cáo, vé gửi xe, thiết kế trang trí nội thất, trang bị bàn ghế, khăn trải bàn, giường, vật dụng thẩm mỹ viện, văn phòng phẩm, đồng phục của nhân viên, Menu dịch vụ, hệ thống thanh toán, vật dụng quảng cáo, card visit, brochure. . . được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống Thẩm mỹ viện Himalaya Spa

2. Hãy cho tôi biết về các đối thủ cạnh tranh của Himalaya Health Spa, đặc biệt là những đối thủ hoạt động tại thị trường địa phương của tôi. Dựa trên những phân tích thị trường của Himalaya Health Spa, làm thế nào tôi có thể liên lạc với họ?

- Tiêu chuẩn của Thẩm mỹ viện Himalaya Spa: Địa điểm, các biển hiệu, biển quảng cáo, vé gửi xe, thiết kế trang trí nội thất, trang bị bàn ghế, khăn trải bàn, giường, vật dụng thẩm mỹ viện, văn phòng phẩm, đồng phục của nhân viên, Menu dịch vụ, hệ thống thanh toán, vật dụng quảng cáo, card visit, brochure. . . được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống Thẩm mỹ viện Himalaya Spa

3. Người dùng cuối của thương hiệu này là ai? Hiện tại, điều gì đang xảy ra với thị trường của Himalaya Health Spa?

- Tiêu chuẩn của Thẩm mỹ viện Himalaya Spa: Địa điểm, các biển hiệu, biển quảng cáo, vé gửi xe, thiết kế trang trí nội thất, trang bị bàn ghế, khăn trải bàn, giường, vật dụng thẩm mỹ viện, văn phòng phẩm, đồng phục của nhân viên, Menu dịch vụ, hệ thống thanh toán, vật dụng quảng cáo, card visit, brochure. . . được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống Thẩm mỹ viện Himalaya Spa

4. Trong 5 năm vừa qua, điều gì đã xảy ra với thị trường này, với thị phần của Himalaya Health Spa, với chiến lược của Himalaya Health Spa? Tình hình những đối thủ mới của doanh nghiệp đang như thế nào và tại sao lại như vậy?

- Tiêu chuẩn của Thẩm mỹ viện Himalaya Spa: Địa điểm, các biển hiệu, biển quảng cáo, vé gửi xe, thiết kế trang trí nội thất, trang bị bàn ghế, khăn trải bàn, giường, vật dụng thẩm mỹ viện, văn phòng phẩm, đồng phục của nhân viên, Menu dịch vụ, hệ thống thanh toán, vật dụng quảng cáo, card visit, brochure. . . được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống Thẩm mỹ viện Himalaya Spa

5. Bạn đang làm gì để đảm bảo được mức giá tốt nhất cho sản phẩm? Bạn có đang trong quá trình đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị không?

- Tiêu chuẩn của Thẩm mỹ viện Himalaya Spa: Địa điểm, các biển hiệu, biển quảng cáo, vé gửi xe, thiết kế trang trí nội thất, trang bị bàn ghế, khăn trải bàn, giường, vật dụng thẩm mỹ viện, văn phòng phẩm, đồng phục của nhân viên, Menu dịch vụ, hệ thống thanh toán, vật dụng quảng cáo, card visit, brochure. . . được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống Thẩm mỹ viện Himalaya Spa

6. Bạn chi bao nhiêu ngân sách cho nghiên cứu và phát triển? Nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng doanh thu?

- Tiêu chuẩn của Thẩm mỹ viện Himalaya Spa: Địa điểm, các biển hiệu, biển quảng cáo, vé gửi xe, thiết kế trang trí nội thất, trang bị bàn ghế, khăn trải bàn, giường, vật dụng thẩm mỹ viện, văn phòng phẩm, đồng phục của nhân viên, Menu dịch vụ, hệ thống thanh toán, vật dụng quảng cáo, card visit, brochure. . . được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống Thẩm mỹ viện Himalaya Spa

7. Bạn nhắm đến mục đích gì khi chi tiền cho quảng cáo? Agency của bạn là ai? Tại sao bạn chọn họ?

- Tiêu chuẩn của Thẩm mỹ viện Himalaya Spa: Địa điểm, các biển hiệu, biển quảng cáo, vé gửi xe, thiết kế trang trí nội thất, trang bị bàn ghế, khăn trải bàn, giường, vật dụng thẩm mỹ viện, văn phòng phẩm, đồng phục của nhân viên, Menu dịch vụ, hệ thống thanh toán, vật dụng quảng cáo, card visit, brochure. . . được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống Thẩm mỹ viện Himalaya Spa

8. Bạn có kế hoạch bán công ty trong 5 năm tới không?

- Tiêu chuẩn của Thẩm mỹ viện Himalaya Spa: Địa điểm, các biển hiệu, biển quảng cáo, vé gửi xe, thiết kế trang trí nội thất, trang bị bàn ghế, khăn trải bàn, giường, vật dụng thẩm mỹ viện, văn phòng phẩm, đồng phục của nhân viên, Menu dịch vụ, hệ thống thanh toán, vật dụng quảng cáo, card visit, brochure. . . được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống Thẩm mỹ viện Himalaya Spa

9. Câu hỏi 9Trong 5 năm tới, bạn kỳ vọng công ty sẽ phát triển như thế nào? Bạn có đang lên kế hoạch để thực hiện những thay đổi lớn cho công ty? Những người chủ sở hữu có nhắm đến mục đích sau này sẽ bán lại công ty hoặc chuyển giao nó cho người thừa kế?

- Tiêu chuẩn của Thẩm mỹ viện Himalaya Spa: Địa điểm, các biển hiệu, biển quảng cáo, vé gửi xe, thiết kế trang trí nội thất, trang bị bàn ghế, khăn trải bàn, giường, vật dụng thẩm mỹ viện, văn phòng phẩm, đồng phục của nhân viên, Menu dịch vụ, hệ thống thanh toán, vật dụng quảng cáo, card visit, brochure. . . được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống Thẩm mỹ viện Himalaya Spa

10. “Tai nạn nhượng quyền” lớn nhất bạn từng gặp phải là gì? Tại sao nó xảy ra? Điều gì đã được thực hiện để ngăn chặn nó tái diễn? Tên của bên nhận nhượng quyền liên quan là gì?

- Tiêu chuẩn của Thẩm mỹ viện Himalaya Spa: Địa điểm, các biển hiệu, biển quảng cáo, vé gửi xe, thiết kế trang trí nội thất, trang bị bàn ghế, khăn trải bàn, giường, vật dụng thẩm mỹ viện, văn phòng phẩm, đồng phục của nhân viên, Menu dịch vụ, hệ thống thanh toán, vật dụng quảng cáo, card visit, brochure. . . được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống Thẩm mỹ viện Himalaya Spa

Videos mới nhất

Form ct now

Liên hệ với chúng tôi

19000256