Đội Ngũ Nhân Viên

 1. Hà Thị Nga
 • Sinh :
 • Bằng cấp : Tốt nghiệp trung cấp y, chứng nhận về lăn kim,peel,...
 • Kinh nghiệp spa : 3 năm
 1. Trần Thị Thu Trà
 • Sinh :
 • Bằng cấp : Tốt nghiệp trung cấp y, chứng nhận về lăn kim, peel,...
 • Kinh nghiệm spa: 3 năm
 1. Nguyễn Thị Phượng
 • Sinh:
 • Bằng cấp : Tốt nghiệp trung cấp y Tuệ Tĩnh, chứng nhận về lăn kim,peel,...
 • Kinh nghiệm spa : 4 năm
 1. Đoàn Thu Quyên
 • Sinh :
 • Bằng cấp : Tốt nghiệp trung cấp y, Giấy chứng nhận về lăn kim, peel,...
 • Kinh nghiệm spa : 4 năm
 1. Nguyễn Thị Yến
 • Sinh :
 • Bằng cấp :